search
Sök
menu
Meny

Barn och elevhälsa på Hovslättskolan

Elevhälsoteamet består av rektor, skolkurator, specialpedagog, skolsköterska, skolläkare och kontaktpsykolog. Dessa träffas varje vecka , med undantag för skolläkare och psykolog som deltar något mer sällan.

Klasskonferenser genomförs en gång/termin för samtliga klasser i grundskolan.

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.
Skollagen, SFS 2010:800, 2 kap, 25 §


Titel

Namn och e-post

Telefon         

Dag / information

Skolsköterska

Eva Sandberg

036-10 37 52

Måndag, tisdag och fredag. Om jag inte kan svara så finns möjlighet att tala in meddelande så ringer jag så snart jag kan.

Skolläkare

Karin Jönsson

Tidsbokning genom Eva

Finns på skolan ca 1 dag var 6-8 vecka

Skollkurator

Jennie Aspegren Johansson

036-10 25 82

Du som är förälder eller elev är välkommen att vända dig till mig när du känner behov av stöd och vägledning eller har bekymmer som oroar. Jag kan hjälpa dig vidare om det behövs. Mina arbetstider på skolan är måndag, onsdag torsdag och vissa fredagar.

Specialpedagog

Britt-Sofie Friberg

036-10 37 72