search
Sök
menu
Meny

Så här arbetar vi på Hovslättskolan

Styrdokumenten för utbildningsenhetens verksamhet utgörs av skollag, grundskoleförordning, Läroplan för grundskolan (LGR11)

Vi vill att:

  • barnet/eleven alltid ska vara i centrum
  • att alla barn/elever ska känna sig trygga och ha en arbetsmiljö som inbjuder och stimulerar till utveckling och lärande.
  • att all personal ska känna sig delaktiga, ta ansvar och känna arbetsglädje.
  • att den samlade kompetensen som finns i personalgruppen ska tillvaratas och utvecklas.
  • att vi tillsammans ska bemöta alla barn/elever och föräldrar på ett sådant sätt att de väljer vår förskola/skola även i fortsättningen.