search
Sök
menu
Meny

Bibliotek och IT på Hovslättskolan

Hovslättskolans Bibliotek ligger centralt på skolan i ena delen av studiehallen alldeles i anslutning till 16 datorer och tre grupprum.

Förutom böcker och tidskrifter är biblioteket utrustat med läsplattor och Daisyspelare. Tillstånd finns för nerladdning av s k talböcker.

Biblioteket är tillgängligt under hela skoldagarna och är bemannat under större delen av onsdagarna och torsdagarna.

Biblioteksvärdar från år 6 hjälper till med att ställa tillbaka återlämnade böcker och att hålla iordning i hyllorna.

En lärarbibliotikarie har 40% i sin tjänst för att driva bibliotekets verksamhet. I verksamheten ingår b la:

  • Biblioteksråd med representanter från åk 3-6
  • Att anordna lässtimulerande aktiviteter som "Hela skolan läser"-dagar
  • Bokprat
  • Läsprojekt
  • Inköp av böcker och tidskrifter
  • Handleda och undervisa i bibliotekskunskap och informationssökning i samarbete med skolans IT-pedagog.

Skolans IT-pedagog har 40% i sin tjänst för att utveckla elevernas IKT-färdigheter samt att hålla datorer och nätverk igång.

I verksamheten ingår b la:

  • Kurser för elever i olika moment/program där IKT-utrustning används
  • Arbeta med kommunens lärplattform - Vklass på skolan
  • Handleda personal
  • Handleda och undervisa i bibliotekskunskap och informationssökning i samarbete med skolans lärarbibliotikarie

För att driva detta samarbete framåt ingår skolan i projektet Idébibliotek 2,0 sedan hösten 2012. Målsättningen är att alla elever på Hovslättskolan ska ha "en minsta gemensamma nämnare" vad det gäller IKT-färdigheter, informationsfärdigheter och förmåga att analysera olika typer av texter. Detta vill vi åstadkomma genom att ha en tydlig arbetsgång inom ovanstående områden, som alla elever har genomgått när de slutar på Hovslättskolan.