search
Sök
menu
Meny

Trygghet och likabehandling på Hovslättskolan

Ett av alla viktiga uppdrag utbildningsenheten har är att arbeta för att alla barn/elever känner sig trygga i vår verksamhet.

Till vår hjälp har vi bland annat Hovslättskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen beskriver det kontinueliga arbetet med främjande trygghetsarbete, kartläggning och förebyggande åtgärder.

Under höstterminen upprättar varje arbetslag tillsammans med respektive elevgrupp sin egen del i planen utifrån de behov som finns i gruppen.

Vi tror att detta kan bidra till ökad trygghet samtidigt som elevernas delaktighet och ansvarstagande i arbetet blir tydligt, samt att planen förmot diskriminering och kränkande behandling blir konkret för alla.

För att ännu mer arbeta för att öka VI-känslan, arbetar vi med fadderverksamhet för de yngre barnen/eleverna och med kompisgrupper från årskurs 2-6.

Arbetet med trygghet utvärderas tillsammans med barn/elever och pedagoger under våren.

Hovslättskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling finns att läsa på VKlass.