search
Sök
menu
Meny

Järsnässkolan F-2

Skolbyggnad i bakgrunden, rött tegel, två våningar. I förgrunden en lekplats med rutschkana, klätterställning och en slänt med gräsmatta och ett träd.

Välkommen till Järsnässkolan! Skolan är en F-2 skola som ligger i östra delen av kommunen en mil från Lekeryd. Närheten till naturen och skolans storlek gör den till en lantlig idyll där eleverna trivs.

På skolan finns det 16 elever. I skolans lokaler finns även två förskoleavdelningar. Idrottsundervisningen sker i närliggande lokal. Nästan alla elever kommer till skolan med skolskjuts.

Så arbetar vi

Utbildningen i grundskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla elever. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov där utveckling och lärande bildar en helhet. Undervisning innebär att stimulera och utmana eleven med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning.

Lärglädje hela vägen
Välkommen till en grundskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Text

Skolmåltid och kost

Det är under barn- och ungdomsåren som våra matvanor grundläggs. Därför är det viktigt att den mat som serveras på skolan är god och näringsriktig och följer livsmedelslagens krav. Kostorganisationen arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och ungdomar. Maten som serveras på våra skolor har lagats av utbildade kockar som är väl införstådda med elevens behov av mat och de gällande riktlinjerna för växande barn. Vi ställer hårda krav på våra upphandlade livsmedel vilket innebär att vi har god kvalitet på maten.

Matsedel finns i Vklass och/eller i appen Skolmaten

Mer information om måltider i skolan och specialkost:

Måltider i förskola och skola

Text

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

I skolans samlade elevhälsa finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.
I skolans elevhälsoteam kan även andra elevstödjande professioner ingå.

Kontaktuppgifter till skolans elevhälsoteam hittar du under fliken Kontakta oss.

Elevhälsa och trygghet

Text

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen
Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningenlänk till annan webbplats

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Text

Läsårstider och viktiga datum

Läsårstider 2021/2022

 • Höstterminen 2021: 23 augusti-21 december
 • Vårterminen 2022: 10 januari-17 juni

Lovdagar 2021/2022

 • Höstlov: Vecka 44
 • Sportlov: Vecka 7
 • Påsklov: Vecka 15
 • Lovdagar: 27 maj

Läsårstider 2022/2023

 • Höstterminen 2022: 22 augusti-22 december
 • Vårterminen 2023: 9 januari-16 juni

Lovdagar 2022/2023

 • Höstlov: Vecka 44
 • Sportlov: Vecka 7
 • Påsklov: Vecka 14
 • Lovdagar: 19 maj, 5 juni

Nationella prov

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50, samt en period på vårterminen. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats.

Nationella prov, Skolverketlänk till annan webbplats

Text

Kontakta oss

Järsnässkolan
Kyrkvägen 2
561 95 Lekeryd

Sjukfrånvaro och ledighet

Frånvaroanmälan görs i Vklass eller via telefon, 036-10 28 00

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Ulf Vaim

036-10 24 25

Biträdande rektor

Kajsa Sjödell

036-10 28 03

Skolsköterska

IngMari Birgerson

036-10 26 30

Specialpedagog

Pär Klänge

036-10 24 18

Kurator

Annmari Nielsen Holmberg

036-10 56 38

Skolvaktmästare

Tomas Johansson

036-10 39 40

Personalrum


036-10 37 71

Länkar