search
Sök
menu
Meny

Junedalsskolan

Junedalsskolan är kommunens största 7-9 skola, med ca 820 elever. På skolan finns både grundskolan och grundsärskolan. På Junedalsskolan har vi tre profiler samt klasser för elever med hörselnedsättning.

På Junedalsskolan har vi idag 6 arbetslag i grundskolan och 3 arbetslag i grundsärskolan. De 6 arbetslagen i grundskolan är fördelade på två arbetslag i varje årskurs.
I grundsärskolan är arbetslagen fördelade om ett arbetslag per årskurs.

På Junedalsskolan finns tre arbetslag (ett i varje årskurs på grundskolan) med särskild kompetens om hörselnedsättning och anpassad hörselpedagogik.

Ca 60 av våra elever i varje årskurs deltar i någon av våra profiler – fotbollsprofil, handbollsprofil och musikprofil.

Att gå på Junedalsskolan

I Jönköpings kommun finns det bestämda skolområden. Detta för att organisera sig kring "närhetsprincipen". Det betyder i praktiken att Junedals skolområde består av Torpaskolans, Talavidskolans, Dalviksskolans och Hisingstorpsskolans upptagningsområden. De elever som är skrivna på en bostadsadress inom någon av dessa skolors område har alltid har rätt till placering på Junedalsskolan.

I mån av plats kommer övriga önskningar om skolgång på Junedalsskolan att beredas plats. För att anmäla sitt intresse om att bli placerad på Junedalsskolan används blanketten "Val av kommunal skola" som finns att hämta under rubriken e-tjänster.

I de fall antalet ansökningar överstiger antalet möjliga elevplatser kommer, enligt ett nytt beslut i barn och utbildningsnämnden, urvalsprinciperna upptagningsområde och relativ närhet att gälla. För att komma ifråga måste ”Val av skola” blanketten inkommit till Jundalsskolan enligt senast ansökningsdatum som finns angiven på blanketten. Länk till vidare läsning om möjlighet att välja skola finns under "länkar".

I vårt pedagogiska arbete tar vi upp frågor om värderingsgrunder, demokrati och integration.

Klara och tydliga gränser är viktiga förutsättningar för vår verksamhet.
Genom våra internationella kontakter är vår önskan att ge eleverna en interkulturell förståelse och därmed en fördjupad tolerans för andra människor och kulturer.

Junedalsskolans strävan är att vara en skola för alla och att ge ungdomarna en chans utifrån sina egna förutsättningar att arbeta laborativt och undersökande i samtliga ämnen.

Nedan hittar du vår arbetsplan för läsåret, samt vår likabehandlingsplan och de ordningsregler som gäller på skolan.

Junedalsskolans historia

Junedalsskolan ligger på området Väster i Jönköping. Skolan har anor från 1907, då man startade en avdelning vid Östra Folkskolan.

År 1914 byggdes denna avdelning ut till Jönköpings högre folkskola, vilken startade sin verksamhet 1915. Det fanns då endast två avdelningar med 55 elever. Skolans första rektor hette Robert Johansson-Dahr.

Läsåret 1935/36 var skolan utbyggd till Praktisk mellanskola, en ny form av kommunal realskola med praktisk inriktning. Denna nya skolform växte fram överallt i Sverige under trettiotalet.

Från och med 1 januari 1937 kunde för första gången en praktisk realexamen avläggas. Läsåret 1966/67 övergick den Praktiska kommunala realskolan till Junedalsskolan, som är en ren högstadieskola med årskurserna 7-9.

Sedan 1952 bedrivs skolans verksamhet i de då nyuppförda lokalerna vid Gjuterigatan 27. Skolans arkitekt var professor Paul Hedquist. Under årens lopp har det skett till- och ombyggnad för att möta nya behov med nya resurser.