search
Sök
menu
Meny

Junedalsskolan

Junedalsskolan är kommunens största 7-9 skola, med ca 860 elever. På skolan finns både grundskolan och grundsärskolan. På Junedalsskolan har vi tre profiler samt klasser för elever med hörselnedsättning.

På Junedalsskolan har vi idag 6 arbetslag i grundskolan och 3 arbetslag i grundsärskolan. De 6 arbetslagen i grundskolan är fördelade på två arbetslag i varje årskurs. I grundsärskolan är arbetslagen fördelade om ett arbetslag per årskurs.

På Junedalsskolan finns tre arbetslag (ett i varje årskurs på grundskolan) med särskild kompetens om hörselnedsättning och anpassad hörselpedagogik.

Ca 60 av våra elever i varje årskurs deltar i någon av våra profiler – fotbollsprofil, handbollsprofil och musikprofil.


Att gå på Junedalsskolan

I Jönköpings kommun finns det bestämda skolområden. Detta för att organisera sig kring "närhetsprincipen". Det betyder i praktiken att Junedals skolområde består av Torpaskolans, Talavidskolans, Dalviksskolans och Hisingstorpsskolans upptagningsområden. De elever som är skrivna på en bostadsadress inom någon av dessa skolors område har alltid har rätt till placering på Junedalsskolan.

I mån av plats kommer övriga önskningar om skolgång på Junedalsskolan att beredas plats. För att anmäla sitt intresse om att bli placerad på Junedalsskolan används blanketten "Val av kommunal skola" som finns att hämta under rubriken e-tjänster.

I de fall antalet ansökningar överstiger antalet möjliga elevplatser kommer, enligt ett nytt beslut i barn och utbildningsnämnden, urvalsprinciperna upptagningsområde och relativ närhet att gälla. För att komma ifråga måste ”Val av skola” blanketten inkommit till Jundalsskolan enligt senast ansökningsdatum som finns angiven på blanketten. Länk till vidare läsning om möjlighet att välja skola finns under "länkar".

I vårt pedagogiska arbete tar vi upp frågor om värderingsgrunder, demokrati och integration.

Klara och tydliga gränser är viktiga förutsättningar för vår verksamhet.
Genom våra internationella kontakter är vår önskan att ge eleverna en interkulturell förståelse och därmed en fördjupad tolerans för andra människor och kulturer.

Junedalsskolans strävan är att vara en skola för alla och att ge ungdomarna en chans utifrån sina egna förutsättningar att arbeta laborativt och undersökande i samtliga ämnen.

Nedan hittar du vår arbetsplan för läsåret, samt vår likabehandlingsplan och de ordningsregler som gäller på skolan.

Ansökan om ledighet

Ledighetsansökan görs av vårdnadshavare i Vklass.

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs av vårdnadshavare innan skoldagen börjar. Detta kan göras på två sätt: 
Via Vklass, inloggning via länken "inloggning till skolans e-tjänster" under Självservice,
eller via den automatiska telefontjänsten 036 - 10 28 00.

Här går inte att lägga in frånvaro för flera dagar, varför ny anmälan måste göras varje dag sjukdomen fortgår.

Läsårstider 20/21

Höstterminen 2020
Börjar torsdag 20 augusti och slutar tisdag 22 december

Vårterminen 2021
Börjar torsdag 7 januari och slutar fredag 11 juni

Studiedagar under läsåret:
Onsdag 16 september
Torsdag 19 november
Fredag 22 januari
Tisdag 9 mars
Måndag 24 maj

Lovdagar under läsåret:
Höstlov: v 44
Sportlov: v 7
Påsklov: v 14
Lovdag: fredag 14 maj

Schema

Junedalsskolans hörselklasser

Junedalsskolan har en klass i varje årskurs för elever med hörselnedsättning. Vi har därför personal med särskild kompetens om just hörselnedsättning och anpassad hörselpedagogik.

Vid Junedalsskolan finns tre arbetslag med särskild kompetens om hörselnedsättning och anpassad hörselpedagogik. Det finns en hörselassistent, som teckentolkar vid behov. Kompetensutveckling kring frågor som rör hörselproblematik och pedagogiska frågor som rör detta sker kontinuerligt.

Eleverna är inkluderade i klasser med hörande elever. De klasser där det finns elever med hörselnedsättning har undervisning i klassrum med anpassad ljudmiljö. Det finns också ett ljudutjämningssystem i flera klassrum och vi får stöd av hörseltekniska avdelningen med de hörsel-tekniska skolhjälpmedel som det finns behov av.

Junedalsskolans musikprofil

Musikprofilen är för dig som gillar att spela och/eller sjunga. Musikprofilen på Junedalsskolan erbjuds inom ramen för elevens val, 90 minuter per vecka och är en fördjupning inom ämnet musik.

Eleverna får möjlighet att fördjupa sig i musikens underbara värld. Man får tillfälle att arbeta med musik i olika former under ledning av våra musiklärare. Eleverna ges flera möjligheter att delta i större produktioner samt uppträda inför publik såväl i som utanför skolan.

Junedalsskolans handbollsprofil

Handbollsprofilen är för dig som gillar att spela handboll. Handbollsprofilen på Junedalsskolan drivs för närvarande i samarbete med IF Hallby och erbjuds inom ramen för elevens val, 90 minuter per vecka.

Det är en fördjupning inom ämnet idrott och hälsa. Eleverna erbjuds en träning per vecka under skoltid. Huvudfokus för de elever som väljer att läsa handbollsprofil är givetvis undervisning och kunskapsutveckling i skolans samtliga ämnen samtidig som man kan utöva sitt största fritidsintresse under goda förhållanden och under välutbildade och kompetenta tränare. 

Undervisningen berör i första hand kvaliteterna koordination, teknik och rörlighet, men också ledarskap, kamratskap, samarbete, rent spel samt mentala kvaliteter som motivation och koncentration, vilket gagnar hela skolarbetet och framtida yrkesliv.

IF Hallby Handboll, Junedalsskolans samarbetspartner inom handbolllänk till annan webbplats

Junedalsskolans fotbollsprofil

Fotbollsprofilen är för dig som gillar att spela fotboll. Undervisningen i fotboll är en fördjupning inom ämnet idrott och ingår till del i elevens val och till del är det utökad tid.

Huvudfokus för de elever som väljer att läsa fotbollsprofil är givetvis undervisning och kunskapsutveckling i skolans samtliga ämnen samtidigt som man kan utöva sitt största fritidsintresse under goda förhållanden och under välutbildade och kompetenta tränare.

Undervisningen berör, i första hand kvaliteterna koordination, teknik och rörlighet, men också ledarskap, samarbete, rent spel samt mentala kvaliteter som motivation och koncentration, vilket gagnar hela skolarbetet och en framtida yrkeskarriär.

Jönköpings Södra IF, Junedalsskolans samarbetspartner inom fotbolllänk till annan webbplats

Junedalsskolans historia

Junedalsskolan ligger på området Väster i Jönköping. Skolan har anor från 1907, då man startade en avdelning vid Östra Folkskolan.

År 1914 byggdes denna avdelning ut till Jönköpings högre folkskola, vilken startade sin verksamhet 1915. Det fanns då endast två avdelningar med 55 elever. Skolans första rektor hette Robert Johansson-Dahr.

Läsåret 1935/36 var skolan utbyggd till Praktisk mellanskola, en ny form av kommunal realskola med praktisk inriktning. Denna nya skolform växte fram överallt i Sverige under trettiotalet.

Från och med 1 januari 1937 kunde för första gången en praktisk realexamen avläggas. Läsåret 1966/67 övergick den Praktiska kommunala realskolan till Junedalsskolan, som är en ren högstadieskola med årskurserna 7-9.

Sedan 1952 bedrivs skolans verksamhet i de då nyuppförda lokalerna vid Gjuterigatan 27. Skolans arkitekt var professor Paul Hedquist. Under årens lopp har det skett till- och ombyggnad för att möta nya behov med nya resurser.

Kontakta oss

Jundalsskolan
Gjuterigatan 27
553 18 Jönköping

Kontaktuppgifter Junedalsskolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Irena Hanzek

036-10 61 81

Utbildningsledare

Krister Gren

036-10 38 26

Bitr rektor

Karin Sjöstedt

036-10 72 60

Bitr rektor

Andreas Runnö

036-10 56 79

Bitr rektor

Florence Rådefjäll

036-10 55 62

Skoladministratör

Åsa Bäck

036-10 61 80

Skolsköterska

Carina Knutsson

036-10 61 90

Skolsköterska

Marie Holmqvist

036-10 74 47

Skolsköterska

Cecilia Svensson

036-10 61 30

Kurator

Susanna Belajouza

036-10 72 61

Kurator

Gabriel Lindroos

036-10 63 54

Specialpedagog

Anna Larsson

036-10 75 48

Specialpedagog

Karin Ingemalm

036-10 62 45

Fritidsledare

Caroline Hallberg Gustavsson

036-10 53 66

Resurs

Thomas Hernodh

070-579 39 87

Vaktmästare

Anders Edvardsson

070-315 61 87

Vaktmästare

Kent Öhrman

070-275 59 95

Studie- och yrkesvägledare

Maria Törnqvist

036-10 34 53

Studie- och yrkesvägledare

Eline Holm

036-10 61 82

Skolmåltiden


036-10 61 88

Kökschef

Samir Jusicic

036-10 20 86

IT-administratör

Wissam Habib

036-10 67 58