search
Sök
menu
Meny

Junedalsskolan

Junedalsskolan är kommunens största 7-9 skola, med ca 820 elever. På skolan finns både grundskolan och grundsärskolan. På Junedalsskolan har vi tre profiler samt klasser för elever med hörselnedsättning.

På Junedalsskolan har vi idag 6 stycken arbetslag i grundskolan och 3 arbetslag i grundsärskolan. De 6 arbetslagen i grundskolan är fördelade på två arbetslag i varje årskurs.
I grundsärskolan är arbetslagen fördelade om ett arbetslag per årskurs.

På Junedalsskolan finns tre arbetslag (ett i varje årskurs på grundskolan) med särskild kompetens om hörselnedsättning och anpassad hörselpedagogik.

Ca 60 av våra elever i varje årskurs deltar i någon av våra profiler – fotbollsprofil, handbollsprofil och musikprofil.

Att gå på Junedalsskolan

I Jönköpings kommun finns det bestämda skolområden. Detta för att organisera sig kring "närhetsprincipen". Det betyder i praktiken att Junedals skolområde består av Torpaskolans, Talavidskolans, Dalviksskolans och Hisingstorpsskolans upptagningsområden. De elever som är skrivna på en bostadsadress inom någon av dessa skolors område har alltid har rätt till placering på Junedalsskolan.

I mån av plats kommer övriga önskningar om skolgång på Junedalsskolan att beredas plats. För att anmäla sitt intresse om att bli placerad på Junedalsskolan används blanketten "Val av kommunal skola" som finns att hämta i Självservicerutan.

I de fall antalet ansökningar överstiger antalet möjliga elevplatser kommer, enligt ett nytt beslut i barn och utbildningsnämnden, urvalsprinciperna upptagningsområde och relativ närhet att gälla. För att komma ifråga måste ”Val av skola” blanketten inkommit till Jundalsskolan enligt senast ansökningsdatum som finns angiven på blanketten. Länk till vidare läsning om möjlighet att välja skola finns under "länkar".

I vårt pedagogiska arbete tar vi upp frågor om värderingsgrunder, demokrati och integration.

Klara och tydliga gränser är viktiga förutsättningar för vår verksamhet.
Genom våra internationella kontakter är vår önskan att ge eleverna en interkulturell förståelse och därmed en fördjupad tolerans för andra människor och kulturer.

Junedalsskolans strävan är att vara en skola för alla och att ge ungdomarna en chans utifrån sina egna förutsättningar att arbeta laborativt och undersökande i samtliga ämnen.

Nedan hittar du vår arbetsplan för läsåret, samt vår likabehandlingsplan och de ordningsregler som gäller på skolan.