search
Sök
menu
Meny

Junedalsskolans handbollsprofil

Handbollsprofilen är för dig som gillar att spela handboll. Handbollsprofilen på Junedalsskolan drivs för närvarande i samarbete med IF Hallby och erbjuds inom ramen för elevens val, 90 minuter per vecka. 

Det är en fördjupning inom ämnet idrott och hälsa. Eleverna erbjuds en träning per vecka under skoltid. Huvudfokus för de elever som väljer att läsa handbollsprofil är givetvis undervisning och kunskapsutveckling i skolans samtliga ämnen samtidig som man kan utöva sitt största fritidsintresse under goda förhållanden och under välutbildade och kompetenta tränare. 

Undervisningen berör i första hand kvaliteterna koordination, teknik och rörlighet, men också ledarskap, kamratskap, samarbete, rent spel samt mentala kvaliteter som motivation och koncentration, vilket gagnar hela skolarbetet och framtida yrkesliv.