search
Sök
menu
Meny

Döv och hörselklasser på Kålgårdsskolan

Kålgårdsskolan F-6 erbjuder en anpassad undervisning för elever med hörselnedsättning. Vi undervisar i små grupper med individanpassning och hög personaltäthet.

Elever experimenterar

Kålgårdsskolan F-6 erbjuder en anpassad undervisning för elever med hörselnedsättning.

Här erbjuder vi små undervisningsgrupper med individanpassning med hög personaltäthet. Vi erbjuder tvåspråkig undervisning på svenska och teckenspråk, vilket ger eleverna möjlighet att välja språk.

Vi har personal med särskild kompetens om hörselnedsättning och anpassad hörselpedagogik. Undervisningen följer Läroplanen för grundskolan, LGR 11, med tillägg för ämnet teckenspråk enligt beslut från Skolverket. Lokalerna är akustiksanerade och har hörselteknisk utrustning.

På Kålgårdsskolan erbjuder vi fritidshem med teckenspråkig personal.

Döv- och hörselklasserna samarbetar med skolans övriga verksamhet.

Ta gärna kontakt med oss för ytterligare information.

Titel

Namn och e-post

Telefon

Döv- och hörselklasserna


036-10 76 75

Specialpedagog med inriktning hörsel

Camilla Malmsten

036-10 29 26

Rektor

Louise Hultman

036-10 73 36