search
Sök
menu
Meny

Förskoleklass-årskurs 3 på Kålgårdsskolan

Elevers målningar på träd med höstfärger

Vi är ett gemensamt arbetslag från Förskoleklass- årskurs 3

För ökad måluppfyllelse i svenska lägger vi fokus på tidig läs-och skrivutveckling. Vi arbetar ASL-inspirerat (Att Skriva sig till Läsning) med datorer. Vi arbetar med ELK- En Läsande Klass och genrepedagogik. För att utveckla läsglädjen använder vi oss ofta av vårt fina mediatek. Vi har också nära till Stadsbiblioteket.

Vi lärare deltar i Statens matematiklyft som är en fortbildning i didaktik (vetenskapen om faktorer som påverkar undervisning och dess innehåll). Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse. I matematik arbetar vi mycket praktiskt när vi utnyttjar vår matematikverkstad.

Vi arbetar också med NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla) som är både ett förberett verktyg, en fortbildning och ett nätverk av pedagoger. Vi har tillgång till lådor med olika experiment – ett minilaboratorium att ta in i klassrummet.