search
Sök
menu
Meny

Tal och Kommunikationsklasser på Kålgårdsskolan

I Jönköping finns en särskild verksamhet för elever med avvikande tal- och språkutveckling. Verksamheten finns på Kålgårdsskolan för åk F – 6 och på Ljungarumsskolan för åk 7 – 9.

Elev och lärare jobbar i bok

Vi erbjuder undervisning i små grupper med hög personaltäthet. I Tal- och kommunikationsklasserna på Kålgårdsskolan finns specialpedagog, speciallärare, grundskollärare och logoped. Eleverna följer grundskolans läroplan.

I Tal- och kommunikationsklassen, Språket, går elever som har generell språkstörning av grav karaktär. Elever med denna funktionsnedsättning har stora svårigheter med:

  • Att uppfatta och förstå talat och skrivet språk
  • Att själva tala och bli förstådd av andra
  • Att använda språket rätt i olika kommunikativa och sociala situationer

För att få börja i Tal- och kommunikationsklasserna krävs utredning av psykolog och logoped samt bedömning av pedagog. Därefter kan en ansökan göras. En mottagningsgrupp, som består av specialpedagog, logoped och psykolog, tar ställning till om eleven kan erbjudas plats.

För mer information om vad en språkstörning innebär, klicka på länkarna längst ner.

Kontakt

Britt Edén-Heinonen
Specialpedagog
Tfn 036-106147