search
Sök
menu
Meny

Om Kumlabyskolan

Öns möjligheter – barnens framtid

VATTEN - JORD - ELD och LUFT - TEMA

Det är tre återkommande tema som genomsyrar hela verksamheten från förskolan till åk 6 där läsårets tema är VATTEN

Fritids

Skolans lokaler används dagligen till fritids före och efter skoltid. Öppning och stängning samordnas med Visingsö förskola.

Skolskogen

Vi har förmånen att ha tillgång till en skolskog där eleverna kan pröva sina teorier i praktiken.  Skärgårdsskolornas nätverk

Vi är en av skolorna som har utbyte med andra skolor på öar/skärgårdar i Sverige. Skolornas nätverk träffas två gånger om året. Nätverket har en blogg där många skolor har visat något som hänt. Kumlabyskolan presenterade pågående arbeten och även en spelfilm om Anna Sunesdotter.

https://skargardsskolor.wordpress.com/2015/04/19/veckans-skargardsskola-kumlabyskolan-visingso/

Åldersblandade klasser

Varje år får vi se över vår organisation eftersom det är få elever i varje årskurs. I år organiserar vi oss i: F, 1-2 (två klasser) och 3-4-5-6.

Skolan har behöriga lärare i alla ämnen utan Hem- och konsumentkunskap. Eleverna i årskurs 6  får undervisning i Musik och Hem-och konsumentkunskap på Ribbaskolan i Gränna.

Likabehandlingsplan

Vår likabehandlingsplan illustrerar eleverna med bilder som passar till vårt värdegrundsarbete. Framsidan röstas fram av alla eleverna på skolan. I likabehandlingsplanen använder rektorn "Husmodellen" i samtal med eleverna.