search
Sök
menu
Meny

Kumlabyskolan F-6

Kumlabyskolan är en F-6 skola på Visingsö med åldersblandade klasser.

Tre återkommande tema genomsyrar hela verksamheten från förskolan till åk 6: Vatten, jord, eld och luft.

Fritids

Skolans lokaler används dagligen till fritids före och efter skoltid. Öppning och stängning samordnas med Visingsö förskola.

Skolskogen

Vi har förmånen att ha tillgång till en skolskog där eleverna kan pröva sina teorier i praktiken.  

Historiens och sagornas ö, historiskt perspektiv

Öns historia ger eleverna möjligheter att på plats ta del av Visingsö fantastiska historia med spår ända från stenåldern Eleverna har återberättat öns sagor i en bok , "För länge länge sedan", som finns på turistbyrån.

Skola för hållbar utveckling, miljöperspektiv

Skolan har sedan 2003 utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling" av Skolverket,  ansökan görs vart tredje år och vår förnyade utmärkelse gäller fom december 2015. Skolan ligger i biosfärområdet Östra Vätterbranterna.

Sierra Leone i Västafrika, internationellt perspektiv

Vi har ett internationellt utbyte med flera skolor i Sierra Leone. Lärare från Sierra Leone har studerat vår förskola och skola och lärare från Kumlabyskolan har varit på studieresor på skolor i Sierra Leone.

Värdegrundsarbete, etiskt perspektiv

Vårt värdegrundsarbete i skolan är ständigt i fokus. Vi arbetar gemensamt och i varje klass med innehållet och eleverna gör illustationer till likabehandlingsplanen. Skolan arbetar med barns rättigheter både här och i andra delar av världen.

Skärgårdsskolornas nätverk

Vi är en av skolorna som har utbyte med andra skolor på öar/skärgårdar i Sverige. Skolornas nätverk träffas två gånger om året. Nätverket har en blogg där många skolor har visat något som hänt. Kumlabyskolan presenterade pågående arbeten och även en spelfilm om Anna Sunesdotter.

Veckans skärgårdsskola - Kumlabyskolan Visingsölänk till annan webbplats

Åldersblandade klasser

Varje år får vi se över vår organisation eftersom det är få elever i varje årskurs. I år organiserar vi oss i: F, 1-2 (två klasser) och 3-4-5-6.

Skolan har behöriga lärare i alla ämnen utan Hem- och konsumentkunskap. Eleverna i årskurs 6  får undervisning i Musik och Hem-och konsumentkunskap på Ribbaskolan i Gränna.

Likabehandlingsplan

Vår likabehandlingsplan illustrerar eleverna med bilder som passar till vårt värdegrundsarbete. Framsidan röstas fram av alla eleverna på skolan. I likabehandlingsplanen använder rektorn "Husmodellen" i samtal med eleverna.

Kontakta oss

Adress
Norrbovägen 65-67
560 34 Visingsö

Telefon skola och fritidshem 0390-333 03

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Pär Palmgren

036-10 66 60

Skolsköterska

Eva Sveen

036-10 35 26