search
Sök
menu
Meny

Om Lekerydsskolan

Lekerydsskolan består av tre byggnader. I huvudbyggnaden finns rektorsexpeditionen, skolsköterskans expedition, personalrum, bibliotek, trä och metallslöjd, idrottssal, klassrum, fritidshem samt skolmatsalen ”Restaurang Hungerakuten”

Till skolan hör också en Paviljong som innehåller 3 klassrum, en musiksal och en textilslöjdssal.

En ny byggnad uppfördes 1999, kallad "Bananen" pga. sin böjda form. Här finns lokaler för förskola och skolans lägre åldrar. Lokalerna inrymmer även 2 fritidshem.

Ett mindre mottagningskök finns i byggnaden.

Utemiljön upprustades 1999 och då byggde man en ny stor lekplats som i huvudsak är förlagd till "dalen".

Ungefär hälften av eleverna kommer till skolan med skolskjuts.

På Lekerydsskolan går elever från förskoleklass – åk6. I de flesta årskurserna finns det två klasser Skolan inrymmer även tre fritidshem: Delfinen, Skattkistan och Krabban.

Vi ser att elevantalet kommer öka under de närmaste åren.