search
Sök
menu
Meny

Kontakta oss på Ljungarumsskolan 7-9

Skolledning och övrig personal

Titel

Namn och e-post

Telefon

Sjukanmälan elever

 

036-102800

Rektor

Johny Löhbern

036-106114

Bitr. Rektor

Jon Borka

036-106120

Administratör

Rikard Ljung

036-106112

Kurator

Sassi Samuelsson

036-106128

Skolsköterska

Gustaf Isaksen

036-106073

Studie- och Yrkesvägledare

Ulrika Agestav Källström

036-106115

Specialpedagog

Pia Gam Jensen

0730829078

Skolmåltidsföreståndare

Yvonne Eklund

036-106124

Skolvaktmästare

Peter Magnusson

036-106126, 0705738616

Fyren Resurscentrum

 

036-105446

Fritidsledare

Kjell Raske

036-106116

Fritidsledare

Robert Dahlgren

036-106116

 

Besöks/postadress: Värnamovägen 1. 553 39 Jönköping

Arbetslag 7

Ämne

Namn och e-post

Telefon

7A, Ma

Jörgen Sjöberg

036-10 79 02

7A , SO

Anders Joby

036-10 79 02

7B, En, Fr

Agneta Strand

036-10 79 02

7B, Sp

Mary Nord

036-10 61 23

7C, Sp, Sv,Mu

Christofer Lorin

036- 10 79 02

7C, Tk,Ma

Josefine Landén

036-10 79 02

7D, Id

Mikael Lindmark

036-10 79 02

7D, Hkk

Vitalija Franic

036-10 79 02

7E, Bild, Ma

Liselotte Lundell

036-10 61 37

7E, Ma; Spec, Tal och Kommunikation

Tomas Sandström

036-10 79 02

7F, Eng

Jenny Regnér

036-10 79 02

7F, Sv, So

Eva Ohlsson

036-10 79 02

 

Arbetslag 8

Ämne

Namn och e-post

Telefon

8A, HKK, EN

Catharina Fahlgren

036-10 61 34

8A, Fritid

Kjell Raske

036-10 61 16

8B Sl, Sv, En

Christina Gunterberg

036-10 61 37

8B, Sl, Tk

Martin Broman

036-10 61 25

8C, Ma, Spec

Niklas Hultqvist

036-10 61 25

8C, Ma, No

Andreas Bjerklin

036-106134

8D, Sv, En

Marie Nordström

036-10 61 34

8D, Sv, SO

Henrik Johansson

036-10 61 34

8E, Ma, Bi

Axel Fischer

036-10 61 34

8E, So T&K

Sabina Claesson

036-10 61 34

8F, Mu, Estet

    Ann Wombell

036-10 61 37

8F,SO, SVA

Lejla Trokic


Tal och kommunikation (Eng)

Anneli Anstedt Stengård


Tal och kommunikation (Sv)

Elin Svensson


Förb klass

Kerstin Pirard

036-10 54 46

 

Arbetslag 9

Ämne

Namn och e-post

Telefon

9A SO

Emma Lundberg

036-10 61 22

9A, SV, SO

Jim Hultman

036-10 61 22

9B Ma, Fy, Ke,TekNa

Jonas Rosander

036-10 61 22

9B Hkk

Ulrika Hytting

036-106122

9C,En, Sv

Sofia Persson

036-10 61 22

9C, Spec

Sara Selero

036-106122

9D, Sv, Ty

Hanna Hannus

036-10 61 22

9D, Eng

 

Sofia Persson

036-10 61 22

9E, Hkk, Hälsa

Sandra Adegren

036-10 61 37

9E, Idh

Jaqueline Aaby

036-10 61 22