search
Sök
menu
Meny

Elev och föräldrainflytande på Månsarpsskolan

Månsarps förskole- och skolområde arbetar för ett aktivt elev- och föräldrainflytande.

vuxenhand och hand från ett barn håller i varandra

Månsarpsskolan har elev- och matråd en gång per månad, där eleverna kan  uttrycka sina tankar, önskningar och åsikter. Något tillfälle per termin arbetar rådet med miljöfrågor som sedan arbetas med i respektive klass.

Trygghetsrådet som består av elevrepresentanter och vuxna på skolan träffas ett par gånger per termin. Tillsammans arbetar gruppen med att skolan ska vara en trygg och stimulerande plats för alla.

Föräldrarådet träffas ett par gånger per termin där de tar upp frågor och tankar  kring skolans utveckling.