search
Sök
menu
Meny

Elev- och matråd på Månsarpsskolan

Elevrådet är ett forum för elevmedverkan och elevinflytande då det gäller gemensamma frågor för skolan.

tecknade människor som hälsar

Elevrådet är också ett av elevernas forum där de har möjlighet att framföra sina åsikter och påverka och bli "lyssnade på". Vi tränar också den demokratiska processen och mötesteknik.

Elevråd och matråd föregås alltid av klassråd i respektive klass F-5. Personalrepresentanter i elevrådet är rektorn, vaktmästare samt en fritidspedagog. Matrådet leds av skolmåltidsföreståndaren.

Ordförande, vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare väljs i år 5 för hela läsåret.