search
Sök
menu
Meny

Värdegrund på Månsarpsskolan

Månsarps förskole- och skolområdes värdegrund ska genomsyra hela verksamheten och gälla för alla barn, elever och personal. Föräldrarådet är med och beslutar om värdegrunden och ordningsreglerna.


Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.
Lgr 11

tre målade händer

Vi vill att alla ska känna trygghet, glädje och lust att lära. En förutsättning för detta är vår gemensamma värdegrund.

Det vet vi när:

 • Vi känner gemenskap.
 • Vi trivs och har roligt tillsammans.
 • Vi tröstar, hjälper och visar varandra omtanke.
 • Vi arbetar mot gemensamma mål.

 • Alla lika mycket värda.
 • Alla känner samhörighet.
 • Man får vara den man är.
 • Vi är jämställda.
 • Alla känner sig sedda.
 • Vi reagerar snabbt på bråk och mobbning.

 • Vi visar respekt.
 • Vi visar hänsyn.
 • Vi är vänliga och trevliga.
 • Vi lyssnar på och visar intresse för varandra.
 • Vi ger varandra arbetsro.
 • Vi följer gemensamma beslut.

 • Vi tar ansvar.
 • V ansvarar för våra handlingar.
 • Vi är rädda om egna och gemensamma saker, samt den gemensamma miljön.
 • Vi gör vårt bästa genom att ta ansvar för vårt lärande.
 • Vi är goda kompisar och arbetskamrater.