search
Sök
menu
Meny

Mottagningsskolan för grundskoleelever

Nyanlända grundskoleelever påbörjar sin skolgång i Jönköpings kommun i en kartläggningsgrupp på Mottagningsskolan.

Mottagningsskolan tar emot eleverna för inskrivningssamtal och kartläggning.

Elever i Förskoleklass-årskurs 2

Efter inskrivningssamtalet och kartläggning med nyanlända elever i åk F-2, tas de emot på ordinarie skola. Inflyttningsblankett och elevkort för nyanlända elever lämnas till respektive skolas rektor.

Elever i årskurs 1-9

Elever i årskurs 1-9 påbörjar sina studier i svenska samtidigt som det sker en pedagogisk kartläggning av deras skolbakgrund, kunskaper och erfarenheter.

Till kartläggningsgruppen knyts kurator, skolsköterska och specialpedagog med inriktning svenska som andraspråk.

Förberedelseklass för elever i år 3-9

Efter introduktionsperioden på 2-8 veckor i kartläggningsgruppen placeras elever i år 3-9  en förberedelseklass på sin hemskola eller så nära sin hemskola som möjligt.

I förberedelseklassen studerar eleverna svenska, men möjligheter ges också till studier i övriga grundskoleämnen.

Målet för eleverna är att bli behöriga till ett nationellt gymnasieprogram eller att de fortsätter till språkintroduktionsprogram på någon av gymnasieskolorna.

‌Arbetslag grundskolan

Namn

Telefon

Mobiltelefon

Bodil Hermansson

036- 10 67 39

  0725-98 90 70

Camilla Åkesson

036- 10 67 39

0725-98 90 70

Charlotte Nilsson

036- 10 67 39

0725-98 90 70

Harriet Svensson

036- 10 68 03

0725-98 90 71

Annika Olofsson-Christensson

036- 10 68 03

0725-98 90 71