search
Sök
menu
Meny

Mottagningsskolan för gymnasieelever

Nyanlända ungdomar mellan 16 och 20 år påbörjar sin skolgång i Jönköpings kommun i en kartläggningsgrupp på Mottagningsskolan.

Inskrivning i kartläggningsgruppen sker vid ett samtal med gruppens personal tillsammans med en tolk.

Introduktionsperioden i kartläggningsgruppen varar i max två månader. Under denna period påbörjar eleverna sina studier i svenska och samtidigt sker en pedagogisk kartläggning av deras skolbakgrund, kunskaper och erfarenheter.

Till kartläggningsgruppen knyts kurator, skolsköterska och specialpedagog med inriktning svenska som andraspråk.

Språkintroduktionsprogrammet (IMSPR)

Efter introduktionsperioden i kartläggningsgruppen placeras eleverna på Språkintroduktionsprogrammet.

På Språkintroduktionsprogrammet studerar eleverna svenska, men möjligheter ges också till studier i övriga grundskoleämnen.

Detta program finns på Bäckadalsgymnasiet, Erik Dahlbergsgymnasiet, Per Brahegymnasiet, Plusgymnasiet, Kungsgymnasiet och Wettergymnasiet. Utgångspunkten för skolplacering är att eleven inte själv kan välja skola där IMSPR finns.

Målet för eleverna på programmet är att bli behöriga till ett nationellt gymnasieprogram, att komma in på ett annat introduktionsprogram eller att gå vidare till någon form av vuxenutbildning.

Arbetslag gymnasiet

Namn

Telefon

Mobiltelefon

Christina Andersson

036- 10 67 41

0725- 98 90 41

Elsemaj Isaksson

036-10 77 43

0725- 98 90 32