search
Sök
menu
Meny

Förskoleklass på Nordskogens skola

naturväv av blad, ormbunkar och bär

Förskoleklassen är fr.o.m. höstterminen 2018 obligatorisk och barnets första år på lågstadiet. Här läggs grunden för svenska och matematik, på hösten läggs stor vikt vid att lära känna sin klass och de andra eleverna på skolan.

Förskoleklassen består 2018/2019 av 18 barn. I verksamhet har förskollärarna huvudansvaret för barnens dag men de får även träffa fritidspedagoger och lärare under veckan i olika sammanhang. Leken är en viktig del av barnens dag i förskoleklassen. Vi leker ute och inne, med olika material och i olika smågrupper. Ibland leker vi grupplekar tillsammans.

I vårt arbete med läs- och skrivutveckling följer vi Bornholmsmetoden. Vi börjar med helheten, meningar och ord i vårt språk. Vi skriver egna ord inom olika ämnen och meningar som tillsammans bildar en saga. Under våren jobbar vi mer med att lyssna efter varje ljud i ett ord. Barnen får även bekanta sig med hur bokstäverna skrivs och ser ut.

I matematik arbetar vi med siffror och antal. Vi arbetar med sortering, mönster och geometri. Både under planerade stunder men också i leken där barnen har tillgång till matematiskt material.

Under veckan har barnen också idrott, skogsdag och skapande verksamhet. Varje dag får också musiken stort utrymme, vi sjunger sånger som hör till årstiden eller ett tema vi arbetar med.