search
Sök
menu
Meny

Fritidshem på Nordskogens skola

OS-dag på fritids. Vi kastar spjut.

Nordskogens fritidsverksamhet präglas av elevernas egna val och möjligheter att välja nya aktiviteter.

tovade bollar

Fritidshemmets arbetssätt

Arbetssättet på fritidshemmet är situationsbundet, vilket betyder att pedagogiken tar sin utgångspunkt i situationer som uppstår – aktuella händelser, vilket gör att lärandet alltid upplevs meningsskapande och viktigt av eleverna. Elevernas fysiska, intellektuella, sociala,språkliga, etiska och emotionella utveckling utmanar, stödjer och dämpar vi allt utifrån elevernas individuella behov. Allt för att ge eleven mesta möjliga utveckling.

Större delen av verksamheten utgår från elevernas egna val, till exempel lek inne och ute, spel, vila, rörelse, läsning, sy och skapa som alla är metoder för att utvecklas i fritidshemmets kunskapsområden. Samtidigt tillför vi eleverna nya erfarenheter/ nya möjligheter för att göra val som de inte hade kunskaper om tidigare, till exempel friluftsliv, gemensamma lekar, bakning m.m.