search
Sök
menu
Meny

Om Nordskogens skola

barn i höstlöv

Nordskogens skola, där elever ska känna sig trygga! Vi är 14 vuxna som arbetar med eleverna i ett nära samarbete mellan de olika verksamheterna och vårdnadshavarna.

Nordskogens skola ligger på Carlforsvägen 15, på Jöransberg i Huskvarna.

Vi bygger tryggheten med hjälp av våra faddergrupper. Alla elever tillhör en faddergrupp där elever från alla åldrar ingår. När nya elever börjar i förskoleklassen på höstterminen är vårt mål att de snabbt ska känna sig trygga med de äldre eleverna. Vi har därför fadderdagar med samarbetsövningar, dramalekar, gemensamt bildskapande osv. Vi har även liknande dagar återkommande under skolåret då vi arbetar med tema tillsammans.

Skolgården har en omväxlande miljö med asfalterad skolgård där eleverna kan cykla och spela basket. Vi har en bandyrink och en fotbollsplan. Vi har även gräsmattor och skogsdungar på skolan. På vintern är vår pulkabacke populär.