search
Sök
menu
Meny

Elevhälsan på Nyarpsskolan

Skolsköterskor och skolläkare är en del i den samlade elevhälsan och har där ett gemensamt ansvar att bevaka så att skolan bidrar till goda och trygga uppväxtvillkor. Hälsa och lärande går hand i hand.

Den medicinska delen av elevhälsan ska hjälpa eleverna att nå skolans mål, och arbetar för att eleverna ska må bra och få kunskap om livstilens betydelse för hälsa och välbefinnande. Elevhälsan ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande.

Under skoltiden har du och ditt barn, flera gånger möjlighet att få träffa skolsköterskan t.ex. i samband med hälsosamtal och vaccinationer.

Alla elever har också möjlighet att söka upp sin skolsköterska under skoldagen om man skulle vilja prata om något särskilt.

Både elever och föräldrar är alltid välkomna till skolsköterskan med frågor av olika slag. Det kan t.ex. handla om ont i magen eller huvudet, oro, ledsenhet eller frågor om hälsa och livsstil. Vi kan också hjälpa dig/er vidare till andra mottagningar eller personer om det behövs.

Skolsköterska 

Teresa A Ericson
Öppen mottagning för elever kl 11.00-12.00

Skolläkare

Maria Lind kommer till skolan ett par ggr/termin, tid bokas genom skolsköterskan.

Kurator

Kuratorn ingår i skolans elevhälsoteam där vi arbetar för att skapa en skolmiljö som främjar elevers lärande, utveckling och hälsa. Med föräldrarnas samtycke erbjuds individuella stödsamtal till eleverna och som en del i skolans förebyggande arbete jobbar kuratorn i helklass utifrån ett speciellt tema samt i mindre tjej-och killgrupper.

Anledningarna till att kontakta kuratorn kan vara många, bl.a. att det finns ett behov att prata om relationer med kompisar, utanförskap i skolan, oro, frustration och ångest som påverkar skolan och som har uppmärksammats av skolpersonal eller anhöriga. Ibland vill man helt enkelt prata av sig.   

Du som förälder/anhörig är välkommen att höra av dig om du vill samtala kring oro/bekymmer som rör ditt barn eller för rådgivning om vart du kan vända dig vidare.

Arbetstider på Nyarpsskolan: tisdagar och onsdagar. Övriga dagar sker kontakt via telefon eller mail.

Titel

Namn och e-post

Telefon

Skolsköterska

Teresa A Ericson

036-10 65 41

Kurator

Svjetlana G. Svensson

036-10 25 64

Skolläkare

Maria Lind