search
Sök
menu
Meny

Nyarpsskolans Föräldraråd

Forum för samråd – föräldrarådet – är ett forum där föräldrar, skolledning och personal möts för att diskutera verksamhetens förutsättningar, villkor och utveckling.

Grundskolans uppdrag är att i samverkan med barnens föräldrar skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande.