search
Sök
menu
Meny

Nyarpsskolans Förskoleklass

Förskoleklassen får sin identitet genom kombinationen av förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik.

Två tygtroll

Vårt uppdrag och mål

Enligt Lgr-11 är vårt uppdrag och våra övergripande mål i förskoleklassen att varje elev:

• Utvecklar en förmåga att vara i grupp.
• Respekterar andra människors egenvärde.
• Visar respekt och omsorg om inre och yttre miljö.
• Utvecklar nyfikenhet och lust att lära.

Förskoleklassens syfte

• Att stimulera elevens utveckling och lärande och förbereda för fortsatt
utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens
behov.
• Att främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
• Att lek och skapande ska ingå som väsentliga delar i lärandet.