search
Sök
menu
Meny

Nyarpsskolans rastverksamhet

Rastboden på Nyarpsskolan

Rasaktiviteterna är ett komplement till den fria leken.Elevernas inflytande och delaktighet på rasten ökar, detta genom att eleverna får lämna förslag på aktiviteter som de vill göra. Veckans planerade aktiviteter utgår från detta. Genom vuxenledda aktiviteter på rasten blir det flera vuxna ute och förhoppningsvis en tryggare rast.  Aktiviteter tränar bl.a samarbete, regler och turtagning. Alla är med utifrån sina egna förutsättningar.


Rastboden

Skolan har två rastbodar, en på varje skolgård som är öppna ett antal tillfällen varje dag.

I boden finns diverse lekmaterial som eleverna får låna på rasterna.  I boden har vi möjlighet att erbjuda lekmaterial som man i klasserna inte har möjlighet att ha.

Rastboden bygger på barnens ansvarstagande, att man är aktsam om sakerna och att det man har lånat har man ansvar för och lämnar tillbaka när man lekt klart. Åk 5 öppnar och ansvarar för en av bodarna en rast var i veckan. Rastboden riktar sig till alla eleverna på skolan.

Eleverna erbjuds på så sätt mera saker att göra på sin rast vilket, leder i större utsträckning till en meningsfull rast.

Vision

Rastaktiviteterna och rastbodarna ska bidra till....

  • Meningsfull rast
  • Ökad rörelse
  • Nya kompisrelationer
  • Ökat elevinflytande
  • Ökat ansvar