search
Sök
menu
Meny

Om Nyarpsskolan

Nyarpsskolan är en F-6 skola med tre tillhörande fritidshem.           På Nyarpsskolan går ca 300 barn från åldrarna 6 - 12 år. Personalstyrkan vid enheten är ca 50 personer.

Att bidra till elevernas bildning är det övergripande målet för all verksamhet på Nyarpsskolan. Bildning förutsätter både kunskaper och förankrad värdegrund.

Skolans uppdrag är att främja elevers lärande och att skapa förutsättningar för en allsidig utveckling. Vi stävar efter ett öppet och tolerant arbetsklimat där:

  • Elever och personal arbetar tillsammans i nära samverkan med vårdnadshavare
  • Varje elev deltar med lust och glädje i skolans verksamhet
  • Alla elever känner framgång i sitt skolarbete
  • Skolans personal är förebilder för eleverna
  • Personalen känner arbetsglädje och entusiasm

Skolans prioriterade mål

Under läsåret 2016/17 har vi valt att prioritera följande mål:

Svenska/ kommunikation

Delaktighet och inflytande

Trygghet och studiero