search
Sök
menu
Meny

Om Ölmstadskolan

Flätad vänskap

Vår vision är att Ölmstad utbildningsenhet är en framgångsrik landsbygdsskola där alla möts med respekt och värme. Barnen är i skolan för sitt lärande, där de ska känna framgång i sitt skolarbete.

I samarbete med föräldrar och andra i samhället ska vi ge de bästa förutsättningar för trygghet, lärande och hälsa. Vi driver skolutveckling med barnen i främsta rummet, där alla med lust och glädje deltar i skolornas verksamhet. "Våra" barn är i skolan för att lära och vi ska vägleda dem

Kontakta föräldraföreningen i Ölmstad

Titel

Namn

Telefon

Ordförande

Mikael Robertsson

072-216 58 46