search
Sök
menu
Meny

Grundsärskolan inriktning träningsskola på Österängsskolan

Österängsskolan har under många år haft verksamhet inom grundsärskolan inriktning träningsskola.

Vår personal är oerhört kompetent och erfaren: vi har speciallärare, specialpedagoger, förskollärare, fritidspedagoger, en bildpedagog och flera elevassistenter.

Lokalerna är nyligen renoverade och anpassade för elever med flerfunktionsnedsättningar. Våra klassrum är extremt anpassade och hjälpmedlen är många. Vi har helt enkelt ändamålsenliga lokaler. Det finns liftar, ramper och stora och anpassade toaletter.

I övrigt finns alla de anpassningar som behövs för att tillgängligheten ska vara total.

I särskoleverksamheten på Österängsskolan ingår både skol- och fritidsverksamhet för barn/elever mellan 6 och 12 år.

Eleverna på skolan har varierande funktionsnedsättningar och verksamheten måste därför anpassas efter varje elevs enskilda behov och förutsättningar.

I skolan arbetar vi utifrån träningsskolans ämnesområden: kommunikation, motorik, estetisk, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Kommunikationsträning genomsyrar vår verksamhet och alla elever använder sig av någon form av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) t ex tecken som stöd, fotografiska bilder, pratapparater etc.

Vår ambition är att varje elev ska stimuleras på bästa tänkbara sätt, t ex genom bad på Rosenlundsbadet varje vecka, ridprojekt, samarbete med kulturskolan i ämnet bild, FMT (funktionsinriktad musikterapi), temaveckor och samverkansformer med grundskolan.


Vill du veta mer?
Kontakta specialpedagog Anders Gustafsson 036-10 64 49