search
Sök
menu
Meny

Elevhälsoteam Öxnehaga skolområde

Elevhälsoteamet på Öxnehaga skolområde arbetar både med övergripande och enskilda elevhälsofrågor.

I teamet ingår skolledning, skolsköterska, skolläkare, specialpedagog och kurator. Psykologer och fler specialpedagoger med särskilda inriktningar ingår i ett gemensamt resursteam som skolan anlitar vid behov.  

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsans roll är att i samarbete med annan personal i skolan bidra till en god lärmiljö för eleverna - det handlar om fysisk och mental hälsa, men även barnens delaktighet och personliga utveckling. Det kräver lyhördhet för varje barns välbefinnande och behov, med barnens hälsa i fokus.

Titel

Namn och e-post

Telefon

Skolsköterska

Eva Matthiasson

036-10 66 57

Specialpedagog

Agneta Nordén

036-10 66 54

Kurator

Pernilla Löfsved Franklin

036-10 23 82