search
Sök
menu
Meny

Föräldrarådet Öxnehagaskolan

Forum för samråd – föräldrarådet – är ett forum där föräldrar, skolledning och personal möts för att diskutera verksamhetens förutsättningar, villkor och utveckling.

Rådet är gemensamt för Öxnehagaskolan och Oxhagsskolan. (Öxnehaga skolområde.)

Grundskolans uppdrag är att i samverkan med barnens föräldrar skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande.

På föräldrarådet diskuteras även aktuella frågor, stora som små. Öxnehaga skolors föräldraråd sammanträder två gånger per termin. I rådet finns representanter från både Oxhagsskolan och Öxnehagaskolan.

Föräldrarådet består av sju föräldrarepresentanter (en för varje årskurs), rektor/biträdande rektor, en personalrepresentant.

Valet av föräldrarepresentanter görs genom att det bland föräldrarna i var klass utses ett klassombud. Detta sker på föräldramöte i augusti/september.

Protokollen från föräldrarådet publiceras på hemsidan. Du hittar dem längre ned på denna sida.

Det är vi som är föräldrarådet på Öxnehaga skolområde läsåret 2014/2015
Charlotta BerteröKarin Falk Dreier
Linda LixenstrandMalin Söderberg
Marah IssaMaria Gustafsson Clasén
Susanne NilssonMaria Serakis
Boel Nilsson, lärareRosemarie Segerson, rektor

Protokoll – föräldrarådet