search
Sök
menu
Meny

Fritidshem på Råslättsskolan

Fritidshemmen på Råslättsskolan vill bidra till att ge barnen en meningsfull fritid med inspirerande aktiviteter och tillfällen till rekreation. Viktigt för oss på är barnens delaktighet, eget ansvar efter mognad, och respekt för alla människors lika värde!

Fritidshemmen på Råslättsskolan planerar sitt arbete utifrån LGR 11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011) samt Fritidshemmet (en skrift från Skolverket om fritidshemmets uppdrag, kvalitet och utveckling).

Rörelse och hälsa

Lgr 11: ”Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen”. Hos oss är det viktigt med rörelse och hälsa – det är skolans profil. Barnens motoriska färdigheter och balanssinne utvecklas genom olika slags rörelser, och respekten för andra och hänsynstagande stimuleras av olika gruppaktiviteter. Fritidshemmet har inplanerade aktiviteter i vår gymnastiksal minst en gång i veckan. Vi är ofta ute på vår skolgård och leker. Det viktigaste är att vi gör sådana aktiviteter ihop minst en gång om dagen.

Skapande verksamhet

Andra aktiviteter som vi arbetar med för att öka barnens fantasi och skapandelust är högläsning och skapande verksamhet. I vårt styrdokument Lgr 11 står det att ”eleverna ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar”. Via högläsning lever sig barnen in i böckerna och ”ser” de olika karaktärerna framför sig. Fantasin får fritt spelrum. Den skapande verksamheten uppmuntrar till egna kreationer och det sker genom bild, musik eller att skapa sitt eget arm/halsband av pärlor.

Delaktighet!

Då det gäller delaktigheten säger Lgr 11 att ”alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen”. Delaktigheten är viktig för oss här på Råslättsskolan. För att barnens egna idéer ska kunna tas tillvara och kunna stimuleras har vi storsamling en gång i månaden. Bland annat där ger vi barnen möjlighet att öva på att lyssna, samarbeta och kompromissa! De tränas i att visa förståelse, tolerans samt att känna empati.

Vi genomför dagligen samlingar då de får framföra förslag om saker som de vill göra enskilt eller tillsammans.

Diamanten

Välkomna till fritidshemmet Diamanten. Här på fritids jobbar vi för att alla barn skall trivas och må bra. Vi som arbetar här heter Johan och Samuel.

Det är Rubinens fritids som öppnar kl. 06.00 och har öppet efter kl. 16.45. Barnen kommer att träffa olika vuxna från fritidshemmen eftersom vi turas om att öppna och stänga.  Kl. 07.00 är alla avdelningar öppna.

Frukost äter vi i matsalen kl. 07.25. Därför är det viktigt att alla barnen som äter frukost kommer i tid.

Schema

Vi skickar med ett schema som ni föräldrar fyller i och lämnar tillbaka till fritids. Var noga med att fylla i alla telefonnummer där vi kan få tag på er om vi behöver. Ert barns tider på fritids utgår från föräldrarnas studie/arbetstider.

Vad gör man på fritids?

Här kommer några exempel på vad vi gör på fritids:

 • Badar
 • Lekar i gymnastiksalen
 • Utflykter
 • Spelar spel
 • Målar
 • Pysslar

Vi är ute mycket på fritids så tänk på att skicka med kläder som även passar när det är dåligt väder. Extrakläder och innetofflor är också bra att ha. Om ert barn blir sjukt eller är ledigt var snäll och meddela detta till oss. Då slipper vi undra eller bli oroliga om ert barn inte kommer till fritids.

Telefonnummer till:

 • Diamanten 10 60 04
 • Rubinen 10 68 14

Vi hoppas att ni kommer att trivas hos oss. Om ni har några frågor eller undrar över något är ni välkomna att ringa eller besöka oss.

Vänliga hälsningar Johan och Samuel

Opalen

Välkommen till Opalens Fritidsklubb

Vi som arbetar här är:
 
Lisa Meijer, fritidspedagog
Sara Haglund Glimryd, fritidspedagog
Robin Wärn, fritidspedagog

Våra öppettider:
Opalen öppnar kl.7.00 och stänger kl.16.45.
De barn som behöver omsorg före kl.7.00 och efter kl.16,45
 går till Rubinens fritidshem.

Om ert barn blir sjuk:
Om ert barn blir sjuk eller är ledig så var snäll och meddela detta till oss.
Telefonsvarare mellan kl.08.00-09.30
Opalen:  106641     Smaragden:  106066

Rubinen

Vällkommen Rubinens fritidshem

Här på fritids jobbar vi för att alla barn skall trivas och må bra. Vi som arbetar här heter:

Agneta Karlsson— fritidspedagog

Birgitta Larsson - förskollärare

Här kommer några exempel på vad vi gör på fritids:

 • badar
 • lekar i gymnastiksalen
 • utflykter
 • spelar spel
 • målar
 • bakar m.m

Vi är ute mycket på fritids så tänk på att skicka med kläder som även passar när det är dåligt väder. Extrakläder och innetofflor är också bra att ha.

Vi hoppas att ni kommer att trivas hos oss. Om ni har några frågor eller undrar över något är ni välkomna att ringa eller besöka oss.            

Vänliga hälsningar Agneta och Birgitta

Safiren

Välkommen till Safirens fritidshem!

På Safiren går det barn från klasserna FA,1A och 2A.

Vi hoppas att du och ditt barn ska trivas hos oss. Vi vill att alla ska känna sig trygga hos oss både barn och föräldrar.

Vi ger barnen frihet under ansvar efter deras mognad och efter regler som alla känner till.  Vi vill ge barnen en rolig och meningsfull tid på fritids.

Frukost kl 7.15 (8.00 vid lovdagar) i matsalen. Mellanmål serveras kl 14.20  i matsalen

Vi som arbetar här är:
Agneta Björklund ,fritidspedagog
Gudrun Antonsdottir ,fritidspedagog

Om man blir sjuk:
 
Om ert barn blir sjuk eller är ledig så var snäll och meddela detta till oss. Safiren:  10 30 69  Smaragden:  10 60 66

Smaragden

Välkommen till Smaragdens Fritidshem. På Smaragdens Fritidshem går barn som kommer från klasserna FC,1C ,2C .

Vi hoppas att ditt barn ska trivas hos oss!  Vi arbetar för att Alla barn ska känna sig trygga på fritids, med varandra och med de vuxna. Föräldrar ska känna sig trygga med att lämna sitt barn till fritids. Vi vill att både barn och vuxna visar varandra respekt. Alla ska få synas och bli sedda. Vi ger barnen frihet under ansvar, utefter deras egen mognad och efter givna regler. Vi vill stimulera barnens kreativitet och språkutveckling. Vi vill ta tillvara på deras nyfikenhet.  Vi vill ge barnen en rolig och meningsfull fritid. Där inga kränkningar är tillåtna.Frukost äter vi klockan 7.15 i matsalen, restaurang Samarkand. Mellanmålet serveras klockan 14.30 i restaurang Samarkand.Viktiga saker att tänka på:

 • Vi vill att ni meddelar oss om ert barn inte kommer till fritids, om barnet är sjukt eller ledigt.
 • När barnen är lediga ifrån skolan så är fritids öppet för de barn som har behov av omsorg.
 • Vid uppsägning av fritidshemsplats sker den på särskild blankett och uppsägningstiden är en månad

Vi arbetar med datorer och sociala nätverk vid olika tillfällen under veckan under den samlade skoldagen. Det material vi använder oss av är det underlag som skolverket och statens medieråd tagit fram för att använda då man arbetar med barn i yngre åldrar inom skolan.

Vi vill uppnå är att det ska vara enkelt för blivande och befintliga föräldrar att söka upp information kring hur vi arbetar och varför.