search
Sök
menu
Meny

Elevhälsoteam på Ribbaskolan

På Ribbaskolan har vi ett aktivt elevhälsoteam. De arbetar både med övergripande och enskilda elevhälsofrågor.

Det primära arbetet med och kring eleven sker i arbetslagen med mentorerna för de olika klasserna. När man i arbetslaget bedömer att man inte kan lösa problemet i elevärendet förs det vidare till elevhälsoteamet. Med våra olika professioner kompletterar vi varandra i det dagliga arbetet kring och med våra elever.

Elevhälsoteamet träffas en gång/veckan. I teamet ingår även rektor samt bitr rektor.

Titel

Namn och e-post

Telefon

Skolsköterska

Gunnel Loholmen

036-10 35 26

Kurator

Andrea Eirestål

036-10 38 27

Specialpedagog

Lotta Håkansson

036-10 36 90

Speciallärare

Ann Stensson

036-103456

Studie- och yrkesvägledare

Eva Molneklev

036-10 66 59