search
Sök
menu
Meny

Ribbaskolan, modellskola

Hösten 2010 startade Ribbaskolan som den första modellskolan i Jönköpings kommun. Projektet drivs i ett samarbete mellan Jönköpings kommun och Högskolan för lärande och kommunikation (HLK).

Syfte och mål

Syftet med modellskolan är att utveckla skolan i Jönköpings kommun, att öka lärarnas kompetens och att förbättra kunskapskvaliteterna hos eleverna.

Målet för Ribbaskolan som modellskola är bl.a. att alla elever ska nå minst betyget E i alla ämnen i åk 9.

Bakgrund

Inte någon grundskola i Jönköpings kommun har full måluppfyllelse, i den meningen att samtliga elever har klarat att nå minst betyget E i skolans samtliga ämnen. I internationella jämförelser har svenska skolelevers kunskapsprestationer försvagats under senare år.

Modellskolan grundas i en skolnära forskning och vetenskap. Det innebär en satsning på kompetensutveckling med målet att alla lärare ska nå en magisterexamen i lärande samt att lärare och rektorer forskar i det vardagliga arbetet nära eleverna för att utveckla undervisningen.

Mer information

Professor Tomas Kroksmark, HLK, beskriver på sin webbplats modellskolan bl.a. ur ett forskningsperspektiv.