search
Sök
menu
Meny

Om Ryds skola

På Ryds skola vill vi arbeta för att väcka nyfikenhet och ge möjligheter till lust och glädje i lärandeprocessen.

Vårt mål är att eleven ska känna delaktighet och lära sig ta ansvar för sitt eget lärande och sin utveckling. Vi har tillgång till en god lärmiljö i våra klassrum med många datorer och en activeboard i varje klassrum.

Genom IUP:n bekräftar vi barnets kunskapsinlärning och ger därmed möjlighet till fortsatt kunskapsutveckling. Vi arbetar för att eleven ska känna gemenskap och utveckla ett respektfullt förhållningssätt. 

På skolan har vi ett levande likabehandlingsarbete med fokus på diskrimineringsgrunderna och socialt samspel. Vi har Elevhälsoteam och en "måbra" grupp där elever och pedagoger samarbetar för trivsel och trygghet.  

Vår vision är "En skola för alla". Vi arbetar kontinuerligt med vårt kvalitetsarbete och kompetens- utveckling för att leva i denna vision. Skolans ledord är fint språk, bra kompis och schyst spel.