search
Sök
menu
Meny

Trygghet och likabehandling på Ryds skola

Trygghet och likabehandling. Alla barn och elever ska vara trygga i förskola, fritidshem och skola.

Därför finns det lagar som skyddar barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkningar (Diskriminerings- lagen och Skollagen). Enligt dessa lagar ska varje verksamhet upprätta planer som beskriver arbetet — en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling.