search
Sök
menu
Meny

Barn- och elevinflytande på Skärstad skola

Utgångspunkten för alla våra verksamheter är barnens/elvernas tankar och åsikter. På många olika sätt uppmuntrar vi barnen/eleverna att uttrycka sin personliga åsikt.

Citat av Astrid Lindgren. Allt stort som skedde i världen, skedde först i någon människas fantasi.

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiv skall omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens utformning.
(Lgr 11)

Vi eftersträvar ett elevaktivt arbetssätt och ger eleverna ett ökat ansvar för sitt skolarbete i takt med deras utveckling och mognad. Varje elev arbetar efter sin individuella utvecklingsplan. Den utgår ifrån elevens mognad och kunskaper. Tillsammans med pedagogerna ska varje elev få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Alla klasser har regelbundna klassråd där trivsel och trygghet är en stående punkt som diskuteras. Från klassråden förs synpunkter vidare till elev- och skolråd.

På fritids genomförs fritidsråd där barnen får chans att diskutera och påverka såväl innehåll som fritidsklimat. Pedagogerna stöttar barnen att utmana sig själva inom ramen för fritidsverksamheten.