search
Sök
menu
Meny

Fritidshem på Skärstad skola

På Skärstad fritidshem jobbar vi med värdegrund och kompisrelationer. Målet med detta arbetet är att lyfta fram barnens positiva sidor och förmågor.

Citat av Ralph Waldo Emerson. Enda sättet att ha en vän är att vara en.

Detta gör att barnens självkänsla ökar och ger dem större möjligheter att bli lekkompetenta samt att vara en positiv tillgång i barngruppen.

Vi lägger stor vikt vid att prata med barnen om hur vi är mot varandra både via planerade aktiviteter och i uppkomna situationer.

Vi har också ett arbetssätt där vi systematiskt delar fritidsgruppen i mindre grupper. Det gör barnen trygga och vi personal kan bygga en relation till varje barn.

Vi personal tycker det är viktigt med ett positivt förhållningssätt både mot barn, föräldrar och oss kollegor emellan. Det skapar ett positivt klimat i verksamheten som smittar av sig på barngruppen.

Hur arbetar vi med detta?

  • Fritidsråd – ger alla barn möjlighet till inflytande i verksamheten. Barnen tränas i demokratiska arbetsformer.
  • Kompisrelationer – Vi pratar ofta med barnen om hur en bra kompis är och hur man kan hjälpa någon att vara med i leken. Det är viktigt att alla ska få vara med och känna sig välkomna att leka. Vi lär barnen att prata med varandra och utvecklas till en ansvarsfulla kompisar.

Här kommer några exempel på hur vi arbetar med detta:

  • Kompisteater - vi personal spelar teater för barnen om olika kompisdilemman.
  • Tema- kompis. Hur får man nya kompisar? Kompispyssel m.m.
  • Lekgrupper- Barnen får möjlighet att leka i nya konstellationer vilket ger att man lär känna fler kompisar.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och en social gemenskap
(Skollagen 2010:800)

.. är en av de fundamentala uppgifterna i fritidshemmet att stödja eleverna i deras lärande och utveckling mot att bli demokratiska, empatiska och sociala medlemmar i fritidsgruppen liksom i samhället i stort
(Fritidshemmet- en samtalsguide om uppdrag, kvalitet och utveckling)