search
Sök
menu
Meny

Vision, värdegrund och mål på Skärstad skola

Skärstaddalens skolområde har en vision, en värdegrund och ett mål.

Ett äppelträd som symboliserar vårt värdegrundsarbete

Vision

Lust att leka
Lust att lära
Tillsammans

Värdegrund

Vi använder ett äppelträd som symbol för vårt värdegrundsarbete. Där symboliserar rötterna Kunskap, Värdegrund, Lek och socialt samspel och stammen Trygghet. Äpplena symboliserar de förmågor vi vill att våra barn/elever ska utveckla under sin tid hos oss.

Mål

Målen för vår verksamhet finns angivna i våra styrdokument. Vårt arbete med att nå målen kännetecknas av att

  • Vi har tilltro till barns/elevers förmågor
  • Verksamheten genomsyras av kreativitet, nyfikenhet och samarbete
  • Alla barn/elever stimuleras och utmanas utifrån sina förutsättningar
  • Undervisningen varieras genom att olika lärmiljöer och lärresurser används

Det som ett barn kan klara av tillsammans med andra idag,
kan han klara på egen hand imorgon

Vygotskij