search
Sök
menu
Meny

Föräldraråd - Forum för samråd på Slättenskolan

Vid varje skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och vårdnadshavare. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.

Skollagen 4 kap. §12-14

Vårdnadshavare för barn/elever i förskoleklass, grundskola och fritidshem ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen.

Inom ramen för sådana forum ska vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas. Rektor ansvarar för att det finns "Forum för samråd" och att vårdnadshavarna ska informeras om vad som gäller i fråga om inflytande och samråd enligt ovan.

Om Ni vill framföra en fråga eller ärende till föräldrarådet tar Ni kontakt med klassföräldrarna i Ert barns klass, som då kan föra det vidare till representanterna i föräldrarådet. Det går också bra att direkt ta kontakt med representanterna i föräldrarådet, se lista här nedanför.

 

 • Föräldrarådetpå Slättensskolan:
  • Niina Millqvist - ordförande
  • Marcus Rosenblom
  • Josefin Karlsson
  • Magnus Öggesjö
  • Lars Wendel
  • Miia Lind - lärare
  • Christina Eliasson - fritidspedagog
  • Sofie Öjfelt - rektor
  • Therese Hulusjö - biträdande rektor