search
Sök
menu
Meny

Om Slättenskolan

Skolgården på Slättenskolan med elever och personal.

Slättenskolan hittar du söder om Jönköping i vacker naturnära miljö. Vi arbetar systematiskt med enhetens prioriterade mål.

Rektor Sofie Öjfelt och biträdande rektor Therese Hulusjö har tillsammans ansvaret för enheten. Det finns också ett elevhälsoteam där skolsköterska, specialpedagog, kurator och rektor ingår.

I personalgruppen finns olika kompentenser som vi ser som en tillgång för elevens lärande och utveckling. Vi använder våra olika kompetenser för att på bästa sätt  skapa en utvecklande och lärorik dag för varje elev. Vi har ett gemensamt förhållningssätt där vi ser "hela barnet hela dagen".

Helhetssyn på eleven och lärandet

Vi vill skapa  nyfikenhet, vilja och lust att lära hos varje elev genom att tillhandahålla varierande och stimulerande undervisning och omsorg.

Lärandet utgår från elevens behov, erfarenhet och tänkande. Eleven får utvecklas i sin egen takt och utifrån sin egen förmåga. Vi möter varje elev med respekt och värme.

Läxor är alltid väl förankrade i skolan och ges inom olika arbetsområden.

Vi använder bra och aktuella läromedel och digitala utrustning som till exempel dator, iPad och interaktiva skrivtavlor.

Vi utnyttjar naturen i vårt närområde och Smedjehov och Flahultsbadet. Vi promenerar oftast till de olika aktiviteterna i närområdet.

För att skapa en lugn och avkopplande miljö i matsalen har vi alltid minst 5 tysta minuter när vi äter.