search
Sök
menu
Meny

Stadsgårdsskolan

Ingång till Stadsgården från Råslätts centrum (östra ingången)

Stadsgårdsskolan är en grundskola som ligger i bostadsområdet Råslätt, strax söder om Jönköping. Skolan har ca 300 elever i årskurserna 7-9 samt särskilda undervisningsgrupper för elever inom autismspektrat.  

Stadsgårdsskolan har under många år bedrivit ett aktivt utvecklingsarbete för att kunna möta elever med olika bakgrund och förutsättningar på bästa sätt. Personalen arbetar sedan länge i arbetslag nära varje elev och har utvecklat en stark social kompetens. Genom att bygga goda relationer mellan vuxna och barn läggs en stabil grund för att alla elever ska lyckas.

Detta är grunden för vår vision och vi tror att alla elever kan lyckas och växa, såväl socialt som kunskapsmässigt.

Våra tankar kring hur detta ska ske sammanfattar vi i följande fyra punkter: 

  • Våra elever tycker att lärande är lustfyllt och är experter på sitt eget lärande
  • Alla elever erbjuds utmaningar och möjligheter att utveckla olika förmågor och nå högre resultat
  • För att alla ska lyckas använder vi forskning och beprövad erfarenhet
  • Alla elever trivs i skolan och har en trygg miljö att vistas i.