search
Sök
menu
Meny

Om Stensholmsskolan

Vy från fotbollsplanen över hus 2 och hus 1 på Stensholmsskolan

Stensholmsskolan är en F-6 skola. Skolan är byggd i omgångar och består av tre byggnader.

Stensholmskolans gymnastiksal sedd utifrån

Hus 1 har undervisningslokaler i två plan samt administrationslokaler. Den byggdes under 1950-talet. Vidbyggt finns byggnad med undervisningslokaler och slöjdsal. Där bedrivs undervisning för åk 4 till åk 6 i 3 spår.

Gymnastikbyggnaden i två plan är från 1960-talet.

Hus 2 med kök och matsal är ombyggd och renoverad år 2000. I anslutning till denna byggdes undervisningslokaler i ett plan med suterrängplan. Utemiljön byggdes om och rustades upp i samband med tillbyggnaden. Där bedrivs undervisning från förskoleklass till åk 3 i 2 spår, Oceanen och Savannen . Fritidsklubben finns även i hus 2.