search
Sök
menu
Meny

Stensholmsskolans förskoleklass

Lejonhuvud som barnen på Stensholmsskolans förskoleklass har gjort.

Förskoleklassen är barnets första år i skolan och är ett viktigt år för att föräldrar och barn ska få en mjukstart in i skolverksamheten.

Händer gjorda av barnen på Oceanens förskoleklass

Det finns två förskoleklasser en på Oceanen och en på Savannen, tillsammans är det ca 35 barn. I verksamheten har förskollärarna huvudansvaret för barnens dag men även fritidspedagoger och lärare är delaktiga under dagen. Leken är en viktig del i barnens utveckling, därför får den stort utrymme, som fri lek ute och inne och grupplekar tillsammans.

I vårt arbete med läs och skrivutveckling följer vi Bornholmsmetoden.

I matematiken arbetar vi med siffror, antal, sortering, mönster och geometri.

Under veckan har även barnen idrott, skapande verksamhet och musik.

Förskoleklasserna på Oceanen och Savannen har en del samarbete under veckan t.ex. sång och musiksamlingar.