search
Sök
menu
Meny

Talavidskolan

Talavidskolan är en av kommunens äldsta skolor som ligger på historisk mark. Det var här som kungen bytte följe vid sin eriksgata. Skolan och området har fått sitt namn av att det var här man talades vid. 

Talavidskolan.

Talavids utbildningsenhet ligger centralt i Jönköping och tillhör skolområde Väster. Enheten består av F - åk 6 med ca. 400 elever. Skolan har fem fritidshem.

På Talavidskolan månar vi om att alla ska trivas och göra sitt bästa. Några av våra honnörsord är ansvar, demokrati, tolerans och trygghet.

Förskoleklasserna

Förskoleklasserna kännetecknas av både förskolans pedagogik och skolans undervisning.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

Arbetsplan för förskoleklasserna på Talavidskolan

Enligt Skolverket ska förskoleklassen utgöra en bro mellan förskola och skola. Barnen ska leka sig in i skolans värld.

I förskoleklassen förekommer både förskolans pedagogik och skolans undervisning. Det här är själva syftet, två verksamheter med både likheter och skillnader ska mötas och bli till en tredje - en verksamhet som ur barnets perspektiv har det bästa av två världar. 

Skolmåltiden

Lunchen är viktig för att eleverna ska få i sig energi och få den näring de behöver för att må bra och orka koncentrera sig och prestera i skolan.

I Jönköpings kommun serveras varje dag ungefär 18000 lunchprtioner i skolmatsalarna. Det ska serveras mer fet fisk och mer grönt i skolornas matsalar.

Sedan lång tid tillbaka har Talavidskolan redan ett stort utbud av grönsaker, fisk annan varierad kost.

Matsedeln hittar du numera på skolans lärplattform, Vklass, både i appen och på datorn. Den finns också på appen "Skolmaten".

Länkar

Ansökan om specialkost

Elevhälsan

När ett barn börjar förskoleklassen tar elevhälsan över hälsoarbetet efter BVC. Elevhälsan erbjuder alla barn/ungdomar i grundskolan hälsosamtal, hälsokontroller, vaccinationer och möjlighet till spontana och planerade besök.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Vi följer ett basprogram som Socialstyrelsen har fastställt, men ibland finns det anledning att göra tätare kontroller av något. Vi remitterar vidare vid behov. Om vi uppmärksammar något speciellt kontaktar vi alltid dig som vårdnadshavare.

Följande basprogram erbjuds alla elever:

  • Förskoleklass - Hälsobesök med vårdnadshavare Längd, vikt och synkontroll.
  • Årskurs 1 - Hörselkontroll.
  • Årskurs 2 - Samtal mellan skolsköterska och elev. Längd och viktkontroll. Erbjudande om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.
  • Årskurs 4 - Hälsosamtal. Längd, vikt och ryggkontroll.
  • Årskurs 5 - Pubertetssnack
  • Årskurs 6 - Erbjudande om vaccination mot humant papillom virus (HPV) till samtliga flickor.

Inom elevhälsan jobbar vi med förebyggande hälsoarbete, enklare sjukvårdsinsatser. Vi kan också vara ett stöd i svåra livssituationer och i skolsituationen.

Skolläkaren kommer till skolan någon gång per termin. Tid bokas via skolsköterska.

Kontakter på Elevhälsan

Titel

Namn och epost

Telefon

Skolsköterska

Angelica Öman

036-10 81 47

Skolläkare

Maria Lindh

Boka tid genom skolsköterskan.

Skolläkaren kommer till skolan 2-3 ggr/termin.

Kurator

Andrea Hurtig

036-10 25 61

 

Forum för samråd

Vid varje utbildningsenhet ska det finnas ett forum för samråd med vårdnadshavare. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.

Forum för samråd är ett av skolans sätt att samverka med elevernas föräldrar för att tillsammans skapa den bästa skolan. Alla föräldrar erbjuds delta i Forum för samråd i starten av det nya skolåret. Den som är intresserad att vara med meddelar klasslärare eller rektor.

Det hålls ca 5-6 träffar under ett skolår. Agendan samt noteringarna från mötena läggs på skolans hemsida och i V-klass. Där publiceras även vilka som ingår i Forum för samråd inklusive kontaktuppgifter.

Vårdnadshavare för barn/elever i förskoleklass, grundskola och fritidshem ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen.

Inom ramen för sådana forum ska vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas. Rektor ansvarar för att det finns "Forum för samråd" och att vårdnadshavarna ska informeras om vad som gäller i fråga om inflytande och samråd enligt ovan.

Länkar

Forum för samråd 2018-12-04öppnas i nytt fönster (pdf, 472.7 kB)

Forum för samråd 2018-10-17öppnas i nytt fönster (pdf, 324.2 kB)

Forum för samråd 2018-02-27öppnas i nytt fönster (pdf, 288.6 kB)

Forum för samråd 2017-11-28öppnas i nytt fönster (pdf, 167.6 kB)

Trafiksituationen utanför Talavidskolanöppnas i nytt fönster (pdf, 2.8 MB)

Sjukanmälan

Du anmäler frånvaro på Vklass, som du når antingen genom att

  • logga in med mobilt bank-ID via kommunens webbplats
  • via appen på surfplatta eller smartphone. Du loggar in med de uppgifter du fått hemskickade i brevlådan. Saknar du inloggningsuppgifter kan du fylla i ett formulär och få nya hemskickade.

Det går även bra att ringa och sjukanmäla på tfn 10 28 00 (vklass). Du behöver uppge både elevens och vårdnadshavarens personnummer.

Länkar

Inloggning till skolans och förskolans e-tjänster

Nytt lösenord till appen Vklass

Kontakta oss

Adress
Lyckhemsgatan 1
553 13 Jönköping

Kontakta oss

Titel

Namn och epost

Telefon

Rektor

Åse Norman

036 10 39 22

Bitr. rektor

Andreas Swenlert

036 10 81 11

Skoladministratör

Mary Rahic

036 10 29 08

Skolsköterska

Angelica Öman

036 10 81 47

Specialpedagog

Anna Pettersson

036 10 52 53

Vaktmästare

Anders Nilsson

036 10 61 57

Kurator

Andrea Hurtig

036 10 25 61

Skolmåltiden

Héctor Gonzalo Rojas Westermeyer

036 10 61 62

 

Klasser och fritidshem m.m.

Byggnad

Klass eller fritidshem m.m.

Telefon

A - Borgen

Åk 3 och fritidshem

0702 68 39 95
B - Slottet

Åk 2 och fritidshem, idrott, textil- och träslöjd

0702 41 26 85

D - Lusthuset

Årskurs 1 och fritidshem

0730 72 49 90


Förskoleklasser och fritidshem

036 10 61 50

0702 67 75 32

E - Villan

Fritidshem för åk 4, 5 och 6

0702 40 49 23