search
Sök
menu
Meny

Elevhälsan på Talavidskolan

När ett barn börjar förskoleklassen tar elevhälsan över hälsoarbetet efter BVC. Elevhälsan erbjuder alla barn/ungdomar i grundskolan hälsosamtal, hälsokontroller, vaccinationer och möjlighet till spontana och planerade besök.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Vi följer ett basprogram som Socialstyrelsen har fastställt, men ibland finns det anledning att göra tätare kontroller av något. Vi remitterar vidare vid behov. Om vi uppmärksammar något speciellt kontaktar vi alltid dig som vårdnadshavare. 

Följande basprogram erbjuds alla elever:

Förskoleklass - Hälsobesök med vårdnadshavare Längd, vikt och synkontroll.

Årskurs 1 - Hörselkontroll.

Årskurs 2 - Samtal mellan skolsköterska och elev. Längd och viktkontroll. Erbjudande om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

Årskurs 4 - Hälsosamtal. Längd, vikt och ryggkontroll.

Årskurs 5 - Pubertetssnack

Årskurs 6 - Erbjudande om vaccination mot humant papillom virus (HPV) till samtliga flickor.

Inom elevhälsan jobbar vi med förebyggande hälsoarbete, enklare sjukvårdsinsatser. Vi kan också vara ett stöd i svåra livssituationer och i skolsituationen.

Skolläkaren kommer till skolan någon gång per termin. Tid bokas via skolsköterska.

Kontakter på Elevhälsan

Titel

Namn

Telefon

Skolsköterska

Angelica Öman

036-10 81 47

Skolläkare

Maria Lindh

Boka tid genom skolsköterskan.

Skolläkaren kommer till skolan 2-3 ggr/termin.

Kurator

Therese Kvist

036-10 25 61