search
Sök
menu
Meny

Förskoleklasserna på Talavidskolan

Förskoleklasserna kännetecknas av både förskolans pedagogik och skolans undervisning.

Lekredskap hos förskoleklasserna

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

Arbetsplan för förskoleklasserna på Talavidskolan

Enligt Skolverket ska förskoleklassen utgöra en bro mellan förskola och skola. Barnen ska leka sig in i skolans värld.

I förskoleklassen förekommer både förskolans pedagogik och skolans undervisning. Det här är själva syftet, två verksamheter med både likheter och skillnader ska mötas och bli till en tredje - en verksamhet som ur barnets perspektiv har det bästa av två världar.