search
Sök
menu
Meny

Torpaskolans föräldraråd

På Torpaskolan består föräldrarådet av föräldrar, skolledning och personal. Här samverkar föräldrarepresentanter och skolrepresentanter i frågor som är aktuella för våra barn och vår skola.

Syftet med föräldrarådet är att ge föräldrar insyn och inflytande över skolans verksamhet och därigenom kunna medverka till skolans utveckling. Genom föräldrarådet kan också samarbetet med kommunens förtroendevalda öka.

Men framför allt är det ett sätt för föräldrar att kunna engagera sig i de frågor som rör deras barn.

Kontaktuppgifter

Titel

Namn och e-post

Telefon

Ordförande

Jakob Svensson

070-950 45 94

Rektor

Ellinor Magnusson

036-10 63 75

Föräldrarepresentanter

Tomas PetterssonViktoria StenkulaHanna Friberg


Supppleant

John Terlinder


Personalrepresentanter

Christina Bengtsson-MattssonMadeleine Glimt

 


Barbro Pettersson


Kontakt

Du kan också nå oss eller lämna dina synpunkter på vår e-postadress också 
lokalastyrelsen@live.se