search
Sök
menu
Meny

Torpaskolans förskoleklasser

På Torpaskolan finns det tre förskoleklasser. Alfa, Beta och Gamma.

Leken är ett prioriterat område. Arbetssättet ska i alla delar värna om barnens egen lek. I leken tränar barnen socialt samspel och bearbetar intryck från sin vardag. Vi lär oss när vi har roligt och är stimulerade, när vi gör saker och rör oss, när vi ser, hör och tar i saker.

Rörelseutveckling

Vi månar om våra barns hälsa genom idrott, rörelselekar och utflykter. Barnen erbjuds möjlighet till en allsidig rörelseutveckling genom lustfyllda övningar, som syftar till att ge styrka, smidighet och utmaningar. Trots skolans centrala stadsläge har vi gångavstånd till skog, sjöar och flera av Jönköpings stora parker, som vi ofta besöker.

Social och känslomässig kompetens

Vi i förskoleklasserna ser som en av våra viktigaste uppgifter, att barnen utvecklar social och känslomässig kompetens. D.v.s. utvecklar en förmåga att vara i grupp, kommunicera, lyssna, förstå instruktioner, följa regler, lösa konflikter, leka och samarbeta på olika sätt. 

Matematik och språklig medvetenhet

Senare tids forskning betonar vikten av att tidigt stimulera barnens språk och kommunikation. Vi arbetar dagligen med språklig medvetenhet, där vi utgår från Bornholmsmodellen och Språkbiten. Barnen deltar i strukturerade språklekar vars syfte är att skapa tillfälle till reflektion och upptäckter omkring tal- och skriftspråk.

I matematiken görs barnen uppmärksamma på matematik i vår vardag och i den dagliga verksamheten. De ges möjlighet att upptäcka, jämföra och reflektera omkring begrepp, mängder och antal.

Välkommen att besöka oss i Förskoleklasserna på Torpaskolan!