search
Sök
menu
Meny

Trygghet och likabehandling på Torpaskolan

Alla barn har rätt att känna trygghet och trivas på skolan.

Vad gör jag om mitt barn blir utsatt för kränkande behandling?

Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Skollagen 5 Kap.

Det är viktigt att ingripa direkt när någon form av kränkning upptäcks.  Du kan antingen prata med någon i trygghetsteamet,  din klassläraren eller direkt med rektor. Det är viktigt att så snabbt som möjligt få igång en dialog. Att ta tag i situationen direkt ger signalen att det är något som inte godtas.